stichting Groninger Week

Oud voorzitter en bestuurslid Grunneger Week Harrie Hoek is koninklijk onderscheiden.

Op maandag 26 april jl. kreeg de oud voorzitter en bestuurslid Harrie Hoek een telefoontje van burgemeester Henk Jan Bolding met de mededeling dat het Koning Willem Alexander heeft behaagd om Harrie te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Na het afscheid van het bestuur van de stichting Groninger Week bestond de behoefte om Harrie voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding. Niet uitsluitend voor het werk wat hij voor de stichting Groninger Week heeft gedaan maar ook andere functies die hij als vrijwilliger heeft vervuld. Hij is trainer/coach geweest bij handbalvereniging Advendo, bestuurslid bij de plaatselijke PvdA afdeling en o.a. voorzitter van Stichting Museum Menkemaborg, stichting Schoolbestuur Lauwers en Eems en Comité 4 mei Uithuizen.

We zijn blij dat “onze” voordracht beloond is en ook diverse andere verenigingen, stichtingen en clubs uit Uithuizen dit onderschreven hebben. Namens het bestuur van de Stichting Groninger Week hebben we Harrie op Koningsdag verrast met  een bloemstuk.

Vlaggen kan natuurlijk wel en we hopen dan ook dat iedereen de nationale driekleur uithangt op 27 april, zodat het dorp er toch feestelijk uitziet. We hopen snel op betere tijden.

Grunneger Week 2021 gaat door.

Nu er voorzichtig wat meer zicht komt op versoepelingen en er positieve perspectieven zijn wat betreft het vaccineren heeft het bestuur van de stichting Groninger Week  besloten dat de Grunneger Week 2021 er gaat komen en wel van 10 tot en met 18 september.

 

Dat van een opzet zoals men gewend is in deze feestweek in Uithuizen en omliggende dorpen nog geen sprake kan zijn is al wel duidelijk. Toch is het bestuur van mening dat, als er straks iets mogelijk is binnen de dan geldende maatregelen, er wel iets georganiseerd moet worden.

 

Er kan nu nog geen vastomlijnd programma genoemd worden omdat dat er gewoonweg nog niet is. Plannen en ideeën zijn er wel. Wat zeker de bedoeling is dat Uithuizen, Doodstil, Eppenhuizen, ’t Lage van de Weg, Zandeweer en de polders prachtig verlicht gaan worden zodat we een lichtpunt op het Hogeland gaan worden. Rondom de verlichting zullen er activiteiten worden georganiseerd zodat het een week wordt waar naar uitgekeken zal worden. Het thema van 2020 “Wotter, ain bron van inspiroatie” blijft gehandhaafd. Dat thema zou ook in de verlichting terug moeten komen.

 

In de komende maanden worden de plannen nader uitgewerkt en zodra er een beetje zekerheid is zullen we deze omzetten in activiteiten en evenementen voor jong en oud. Via deze krant, deze website en social media houden we u op de hoogte.

X
X